Serveis integrals en gestió patrimonial
i administració de finques

Rehabilitació i obres

Tot sovint cal fer obres als edificis: de rehabilitació general (com ara restaurar una façana), de reforma interior de pisos (banys, cuines, pintura, etc.) o de simple reparació (fuites d’aigua, filtracions, etc.). Les obres solen ser la despesa més important que han d’afrontar els propietaris i les comunitats. Cal doncs, per part de l’administrador de finques, oferir l’assessorament més adequat tant pel que fa a les decisions tècniques sobre les obres que s’han d’efectuar com per fer-ne una valoració econòmica.

Estem en disposició de posar a l’abast dels nostres clients un equip de tècnics amb una àmplia experiència en el món de la rehabilitació, com també nombrosos industrials de la construcció. Amb uns i els altres podem garantir la millor execució de les obres al cost més ajustat.