Serveis integrals en gestió patrimonial
i administració de finques

Comunitats de propietaris

Malgrat que AAA va néixer com una empresa enfocada a la gestió de lloguers, de seguida em vaig adonar que l’experiència en la gestió patrimonial era perfectament aplicable a la gestió d’edificis en règim de comunitat de propietaris.

L’administració de finques tradicional considerava les comunitats de propietaris com un ens exclusivament administratiu, on es tractava simplement de gestionar-ne ordenadament els fons per atendre els pagaments dels serveis comuns.

Aquesta visió tan estreta, a dia d’avui ja no és útil. Un edifici envelleix, i sense la previsió adequada les instal•lacions, les façanes, els patis, etc. queden obsolets. És doncs indispensable planificar unes actuacions preventives que evitin haver-se d’enfrontar d’un dia per un altre a reparacions urgents i costoses que suposen un greu trasbals en la per a les persones que hi viuen.

D’altra banda, sovint s’oblida que una comunitat de propietaris és un entorn de convivència on l’harmonia entre els veïns és el més important. Malauradament, la convivència és sovint una font de conflictes que poden generar molt malestar. És fonamental que l’administrador actuï com a mitjancer en aquests conflictes, per tal que els veïns puguin gaudir d’un entorn feliç allí on viuen o hi tenen el seu negoci.