Serveis integrals en gestió patrimonial
i administració de finques

Comptabilitat i fiscalitat

Per obtenir una òptima rendibilitat del patrimoni immobiliari és indispensable disposar d’una bona planificació fiscal. Conscients d’això, per a nosaltres és una prioritat oferir als nostres clients el millor assessorament en aquest sentit i fer-ho de la manera més puntual, donada la variabilitat a què estan sotmeses les lleis fiscals en l’entorn en què vivim.

També podem efectuar la liquidació d’impostos, confecció de nòmines, presentació de declaracions i altres gestions derivades de les obligacions fiscals dels nostres clients.

Així mateix, a aquells clients que tinguin el patrimoni en entitats mercantils, els podem oferir també confeccionar-los la comptabilitat, presentar i liquidar els impostos de la societat, confeccionar balanços i diaris comptables i presentar-los al Registre Mercantil, etc.