Serveis integrals en gestió patrimonial
i administració de finques

Comercialització de lloguers

El més important en un contracte de lloguer, com en qualsevol altre contracte, és que ambdues parts quedin satisfetes amb la transacció que han efectuat. Per aconseguir aquest objectiu, la labor d’assessorament al propietari i a l’inquilí que, com a intermediari de l’operació, ha d’efectuar l’administrador de finques, és cabdal.

Cal aconsellar el propietari perquè faci les reformes necessàries en el seu patrimoni per tal d’adaptar-lo al mercat a què s’ha de dirigir al millor preu possible. D’aquesta manera és com aconseguirà la millor rendibilitat i el millor llogater. Cal també efectuar-ne la comercialització més apropiada, posant l’èmfasi en aquelles característiques que permetran arribar a aquest mercat i donant-li la difusió en els mitjans més adequats, i cal, finalment, triar un llogater solvent, que senti satisfetes les seves aspiracions amb el producte que ha llogat i que conseqüentment en tingui cura mentre duri el contracte.

D’altra banda, cal informar àmpliament el llogater dels seus drets i deures i donar-li l’assistència necessària en cas d’avaries, conflictes amb altres veïns, etc.

La nostra dilatada experiència en aquesta tasca d’intermediació, el nostre coneixement del mercat, l’equip d’industrials de la construcció amb què comptem i el consell expert dels nostres col•laboradors tècnics i jurídics ens permeten garantir un servei de primera qualitat en aquest sentit.