Serveis integrals en gestió patrimonial
i administració de finques

Administració de lloguers

Un cop llogat un departament, és la nostra prioritat vetllar perquè tant el propietari com l’inquilí obtinguin la màxima satisfacció amb el negoci realitzat: gestionem l’elaboració i el cobrament dels rebuts, fent un seguiment curós de les incidències que puguin tenir lloc; atenem amb la màxima puntualitat les reparacions i el manteniment del departament, i efectuem mensualment liquidacions detallades de cobraments i pagaments al propietari. A fi d’oferir la major eficàcia en la prestació d’aquests serveis, posem a disposició dels nostres clients la nostra oficina virtual.