Oficina virtual

Conscients de la importància creixent d’internet en el món en què vivim i de la voluntat d’actuar amb la màxima transparència, eficiència i agilitat en la resolució d’incidències de qualsevol tipus, posem a disposició dels nostres clients l’oficina virtual, a través de la qual els propietaris i els presidents de comunitats que ho desitgin poden consultar en línia i de manera actualitzada, mitjançant una clau d’accés, tota la informació referent a la nostra gestió sobre el seu patrimoni (saldos de liquidacions, contractes de lloguer, morositat, actes de reunions de la comunitat, contractes de manteniment, etc.).

© 2008 Albert Amargós Altisent  | Accés restringit | Contactar | Mapa web | SMSI